ZAPYTANIE OFERTOWE - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie publikuje zapytanie ofertowe dotyczące badania sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Zapytanie ofertowe - audyt za 2021 i 2022.pdf

Wzór umowy.docx

Formularz ofertowy.docx

Załączniki do formularza ofertowego.docx

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa kompletnego serwera z funkcją macierzy dyskowej

Zapytanie ofertowe plik pdf

Projekt umowy plik pdf

Formularz oferty plik docx

Badanie rynku - dostawa stacji meteorologicznej

 

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących dostawy stacji meteorologicznej.

Czytaj więcej...

Badanie rynku - dostawa samochodu ciężarowego

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących dostawy samochodu ciężarowego o DMC do 3,5t z napędem 4x4 typu PICK-UP.

Czytaj więcej...