Majątek

 

Majątek Instytutu stanowią:

  1. infrastruktura techniczna budynków i obiektów wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji,
  2. aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe w komórkach organizacyjnych,
  3. środki transportowe.

 
Bilans na dzień 31.12.2022r. (plik .pdf)

Rachunek zysków i strat w 2022r. (plik .pdf)

 

 

Bilans na dzień 31.12.2021r. (plik .pdf)

Rachunek zysków i strat w 2021r. (plik .pdf)

 

Bilans na dzień 31.12.2020r. (plik .pdf)

Rachunek zysków i strat w 2020r. (plik .pdf)

 

Bilans na dzień 31.12.2019 r. (plik pdf.).

Rachunek zysków i strat w 2019 r. (plik pdf.).

 

Bilans na dzień 31.12.2018 r. (plik pdf.)

Rachunek zysków i strat w 2018 r. (plik pdf.)

 

Bilans na dzień 31.12.2017 r. (plik pdf.)

Rachunek zysków i strat w 2017 r. (plik pdf.)

 

Bilans na dzień 31.12.2016 r. (plik pdf.)

Rachunek zysków i strat w 2016 r. (plik pdf.)

 

Bilans na dzień 31.12.2015 r. (plik pdf.)

Rachunek zysków i strat w 2015 r. (plik pdf.)

 

Bilans na dzień 31.12.2014 r. (plik pdf.)

Rachunek zysków i strat w 2014 r. (plik pdf.)

 

Bilans na dzień 31.12.2013 r. (plik pdf.)

Rachunek zysków i strat w 2013 r. (plik pdf.)

 

Bilans na dzień 31.12.2012 r. (plik pdf.)

Rachunek zysków i strat w 2012 r. (plik pdf.)

 

Według sprawozdania finansowego za rok 2012 wartość aktywów trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 6 776 083,67 zł, z czego:

    194 683,48  - wartości niematerialne i prawne,

    5 599 671,25 - wartość rzeczowych aktywów trwałych.

 

Bilans na dzień 31.12. 2011 r.

Rachunek zysków i strat w 2011 r.