Kierownictwo

 

Organy oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze w Instytucie Geodezji i Kartografii i ich kompetencje.

Organami Instytucie Geodezji i Kartografii są:

  1. Dyrektor,
  2. Rada Naukowa.

Dyrektor zarządza Instytutem wraz z:

  1. Sekretarzem Naukowym;
  2. Głównym księgowym.