ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa kompletnego serwera z funkcją macierzy dyskowej

Zapytanie ofertowe plik pdf

Projekt umowy plik pdf

Formularz oferty plik docx

Badanie rynku - dostawa stacji meteorologicznej

 

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących dostawy stacji meteorologicznej.

Czytaj więcej...

Badanie rynku - dostawa samochodu ciężarowego

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących dostawy samochodu ciężarowego o DMC do 3,5t z napędem 4x4 typu PICK-UP.

Czytaj więcej...

Badanie rynku - usługa archiwizacji dokumentów

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi uporządkowania archiwum zakładowego i archiwizacji dokumentów.

Czytaj więcej...