ogłoszenie o zamówieniu usługi,świadczenie usługi sprzątania powierzchni biurowych, socjalnych i piwnic w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 27 w Warszawie.

Instytut Geodezji i Kartografii publikuje ogłoszenie o zamówieniu usługi,świadczenie usługi sprzątania powierzchni biurowych, socjalnych i piwnic w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 27 w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ usł. sprzątanie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Instytut Informacje ogólne Aktualności Dyrekcja Rada Naukowa Centra naukowe Działy obsługi nauki Ochrona patentowa Zamówienia Publiczne Konkursy Praca Praktyki i staże Klauzula informacyjna RODO Zaproszenie do złożen

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Przeprowadzanie audytu zewnętrznego wydatków poniesionych przy realizacji dwóch projektów z konkursu POLNOR 2019

Pliki do pobrania:

1._Formularz_ofertowy.doc

2._Załącznik_nr_2_wykaz_osób.docx

3._Załącznik_nr_3_doswiadczenie.doc

4. Załącznik_nr_4_-_oświadczenie.doc

Zapytanie_ofertowe_-_audyt_projektów_POLNOR.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i rok 2024

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie publikuje zapytanie ofertowe dotyczące badania sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

 

1. Zapytanie ofertowe - audyt za 2023 i 2024.pdf

2. Formularz ofertowy.doc

3. Wzór umowy.doc

4. Załączniki do formularza ofertowego.doc

 

Zapytanie ofertowe dotyczące "Wdrożenia programu Copernicus wśród przedstawicieli samorządów regionalnych poprzez zaangażowanie studentów"

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie publikuje zapytanie ofertowe dotyczące "Wdrożenia programu Copernicus wśród przedstawicieli samorządów regionalnych poprzez zaangażowanie studentów". Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - opis wyzwań