Nr zamówienia KP-ZP/5/11 - zawiadomienie o unieważnieniu

Nr zamówienia KP-ZP/5/11

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr KP-ZP/5/11 na „dostawę elementów składowych sieci i modernizację sieci komputerowej. Część I. Dostawa osprzętu sieciowego i światłowodowego”.

Czytaj więcej...

Zestawienie złożonych ofert

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

w ramach zamówienia publicznego nr KP-ZP/6/11 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę oprogramowania”.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyniku postępowania - dot. zamówienia nr KP-ZP/5/11

Nr zamówienia KP-ZP/5/11

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr KP-ZP/5/11 na „dostawę elementów składowych sieci i modernizację sieci komputerowej. Część II. Dostawa oraz podłączenie instalacji elektrycznej zasilania awaryjnego (UPS).

Czytaj więcej...

Zestawienie złożonych ofert - dot. zamówienia nr KP-ZP/5/11

dot. zamówienia nr KP-ZP/5/11

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „elementy składowe sieci i modernizację sieci komputerowej”.

Na Część I. Dostawa osprzętu sieciowego i światłowodowego złożono następujące oferty:

Czytaj więcej...