Zestawienie złożonych ofert - dot. zamówienia nr KP-ZP/5/11

dot. zamówienia nr KP-ZP/5/11

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „elementy składowe sieci i modernizację sieci komputerowej”.

Na Część I. Dostawa osprzętu sieciowego i światłowodowego złożono następujące oferty:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony nr KP-ZP/6/11 na: „dostawę oprogramowania”.

Czytaj więcej...

Badanie rynku - Badanie sprawozdania finansowego

BADANIE RYNKU
Badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi badania sprawozdania finansowego Instytutu Geodezji i Kartografii za 2010 rok.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr KP-ZP/5/11

Nr zamówienia KP-ZP/5/11

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr KP-ZP/5/11 na: „dostawę elementów składowych sieci i modernizację sieci komputerowej".

Czytaj więcej...