Badanie rynku - usługa ochrony budynków

Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

BADANIE RYNKU

Usługa ochrony budynku na lata 2012/2013
W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi ochrony budynku na lata 2012/2013.

Czytaj więcej...

Badanie rynku - Wdrożenie systemu informacji bibliotecznej

Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

BADANIE RYNKU

Wdrożenie systemu informacji bibliotecznej i translacja bibliograficznych baz danych, instalacja systemu, jego adaptacja, szkolenie i przetestowanie.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr KP-ZP/2/11

Nr zamówienia KP-ZP/2/11

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), niniejszym unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "opracowanie architektury systemu OGNIWO wraz ze specyfikacjami technicznymi dla sprzętu i oprogramowania".

Czytaj więcej...

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu KP-ZP/6/11 na Część I. Oprogramowania graficzne

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy chcieliby Państwo otrzymać nośnik do oprogramowania Corel (posiadanie nośnika do Corel-a X5 jest niezbędne aby zainstalować oprogramowanie).

Czytaj więcej...