Rejestry i archiwa

Biblioteka

Biblioteka Instytutu jest biblioteką hybrydową, udostępniającą zasoby informacyjne w tradycyjnej postaci drukowanej oraz w postaci cyfrowej, on-line.

 


Biblioteka tradycyjna

Biblioteka Instytutu gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia krajowe i zagraniczne wydawnictwa zwarte (książki), specjalistyczne (atlasy i prace doktorskie) i ciągłe (czasopisma) z zakresu geodezji, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji, GIS, katastru i dziedzin pokrewnych.
Zasoby informacyjne Biblioteki to materiały źródłowe w liczbie około 62 000 woluminów (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.), w tym:

 • ponad 16 000 woluminów wydawnictw zwartych,
 • wydawnictwa specjalne (atlasy i prace doktorskie),
 • wydawnictwa ciągłe, w tym: polskich tytułów około 50, zagranicznych tytułów około 35.

Biblioteka stosuje różne formy udostępniania zbiorów, a mianowicie:

 • udostępnianie elektroniczne (zob. strona główna - @ e-ZBIORY BIBLIOTEKI),
 • udostępnianie prezencyjne na miejscu, w czytelni wszystkich wydawnictw znajdujących się w zbiorach Biblioteki,
 • wypożyczanie poza Bibliotekę dla pracowników IGiK, z wyjątkiem wydawnictw: wchodzących w skład księgozbioru podręcznego (słowniki, leksykony, encyklopedie itp.) i prac doktorskich,
 • wypożyczanie międzybiblioteczne,
 • tworzenie księgozbiorów zakładowych, przeznaczonych do stałego użytku określonych grup pracowników w poszczególnych zakładach działalności podstawowej Instytutu,
 • zamawianie przez Użytkowników zewnętrznych zestawień tematycznych oraz kserokopii wydawnictw źródłowych będących w posiadaniu Biblioteki.

Kontakt:

Biblioteka Instytutu Geodezji i Kartografii
ul. Zygmunta Modzelewskiego 27 
(dawna J. Kaczmarskiego)
02-679 Warszawa
pok. 114 (I piętro)

tel.+48 22-32-91-917  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz.9.00 – 14.00

 


Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii

Biblioteka Cyfrowa Instytutu została utworzona w ramach Projektu  OGNIWO w oparciu o oprogramowanie dLibra (kolekcje pełnotekstowe) oraz WebLIS (bazy bibliograficzne GiK i GiK/PAT). Wyszukiwanie zarówno w kolekcjach, jak i w bibliograficznych bazach danych jest wieloaspektowe.

Celem Biblioteki Cyfrowej jest rozpowszechnianie, popularyzacja i szerokie udostępnianie wydawnictw własnych Instytutu i zasobów informacyjnych Biblioteki z zakresu geodezji, kartografii, fotogrametrii, teledetekcji, GIS i dziedzin pokrewnych poprzez likwidację barier przestrzennych i czasowych.

Biblioteka Cyfrowa zawiera obecnie następujące kolekcje pełnotekstowe: Prace IGiK, Geoinformation Issues, Serię monograficzną, Rocznik Astronomiczny, niepublikowane prace naukowo-badawcze: podkolekcja – prace doktorskie oraz bibliograficzne bazy danych: GiK i GiK/PAT.

Zbiory w Bibliotece Cyfrowej w kolekcjach pełnotekstowych opisano za pomocą języka metadanych w standardzie Dublin Core, publikacje zamieszczone są w popularnym formacie pdf i wzbogacone o aktywne spisy treści i zakładki.

Baza bibliograficzna GiK zawiera opisy artykułów z czasopism, książek, materiałów z konferencji i prac naukowo-badawczych z zakresu tematycznego wymienionego powyżej. Istnieje też możliwość zamówienia elektronicznego w Bibliotece Instytutu wyszukanych materiałów (kserokopii artykułów lub w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych książek – jeśli jest więcej niż jeden egzemplarz danej publikacji). 

Baza GiK/PAT gromadzi dane bibliograficzne opisów patentowych wynalazków i opisów ochronnych wzorów użytkowych, chronionych w Polsce.

Kontakt:

Biblioteka Cyfrowa IGiK
tel.: +48 022-32-91-920
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://bc.igik.edu.pl

 


Działalność wydawnicza

W ramach działalności wydawniczej Ośrodek wydaje następujące publikacje:

 • Geoinformation Issues (kontynuacja Prac IGiK) – wydawnictwo recenzowane, wydawane w języku angielskim, zawierające artykuły z wynikami oryginalnych prac naukowo-badawczych z zakresu geodezji i kartografii i dziedzin pokrewnych,
 • Seria monograficzna, zawiera jednotematyczne opracowania poświęcone wynikom uzyskanym w toku realizacji prac doktorskich, habilitacyjnych, dużych projektów badawczych, itp.,
 • Rocznik Astronomiczny (zawiera dane pozycyjne gwiazd fundamentalnych, Słońca, Księżyca oraz planet, a także informacje i objaśnienia z zakresu obowiązujacych, niebieskich i ziemskich systemów odniesienia),
 • Informacja Bibliograficzna (miesięcznik) jest bieżącą bibliografią z zakresu geodezji i kartografii i dziedzin pokrewnych.