Organizacja

Schemat organizacyjny Instytutu Geodezji i Kartografii 

Jednostki organizacyjne w Instytucie Geodezji i Kartografii:

Jednostki działalności podstawowej


Centrum Geodezji i Geodynamiki
- Obserwatorium Geodezyjno-Geograficzne Borowa Góra
- Badawczo-Wzorcujące Laboratorium Grawimetryczne
- Laboratorium Wzorcowania Instrumentów Geodezyjnych
Centrum Geomatyki Stosowanej
Centrum Teledetekcji
- Laboratorium Badań Mokradeł Biebrzy

Jednostki obsługi nauki


Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Dział Koordynacji Projektów
Dział Obsługi Informatycznej

Jednostki funkcjonalno-usługowe


Dział Finansowo-Księgowy
Dział Techniczno-Organizacyjny
Dział Kadr