Organizacja

Schemat organizacyjny Instytutu Geodezji i Kartografii 

Jednostki organizacyjne w Instytucie Geodezji i Kartografii:

Zakłady Naukowe:

Centrum Geodezji i Geodynamiki

Centrum Teledetekcji

Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii

 

Działy Obsługi Nauki:

Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej

Dział Koordynacji Projektów

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Kadr

Dział Obsługi Informatycznej

Dział Techniczno-Organizacyjny