Siedziba

 

Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne "Borowa Góra"
ul. Akacjowa 2, Jadwisin

Na terenie obserwatorium znajdują się dwie stacje permanentne GNSS, laboratorium grawimetrycznych pomiarów absolutnych, grawimetryczne laboratorium pływowe, stacja pomiarów geomagnetycznych, łamana baza do wzorcowania dalmierzy oraz prowadzone są obserwacje astrometryczne.