Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Teledetekcji

Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Teledetekcji

Na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1350) oraz § 11 pkt. 2 Statutu Instytutu Geodezji i Kartografii

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, nauki o Ziemi i środowisku;
 2. Wiedza i doświadczenie w zakresie wykorzystania teledetekcji satelitarnej w monitorowaniu wzrostu i kondycji roślin;
 3. Co najmniej pięcioletni okres pracy w instytucie naukowo-badawczym;
 4. Dobra znajomość języka programowania FORTRAN/C/IDL do przetwarzania dużych ilości danych cyfrowych;
 5. Udokumentowane publikacje w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 6. Aktywność naukowa i edukacyjna na arenie krajowej i międzynarodowej;
 7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii;
 2. Życiorys naukowy i list motywacyjny;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Wykaz publikacji;
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, sekretariat Instytutu w godzinach 7.30 - 15.30.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 30 października 2019 r.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.