Koordynator/ doradca ds. współpracy i promocji

Koordynator/ doradca ds. współpracy i promocji

              Przygotowanie kompleksowej oferty Instytutu;

              Bieżąca współpraca z pozostałymi jednostkami Instytutu w celu zapewnienia aktualności oraz kompletności oferty Instytutu;

              Określenie potencjalnych obszarów oraz rynków dla wdrożeń wyników prac badawczych Instytutu oraz nawiązywanie współpracy z podmiotami działającymi w tych obszarach;

              Identyfikacja potrzeb aktualnych oraz potencjalnych partnerów a także przygotowywanie oferty odpowiadającej tym potrzebom;

              Poszukiwanie partnerów w celu zawiązania konsorcjów projektowych oraz koordynacja współpracy;

              Udział w opracowywaniu wniosków projektowych;

              Przygotowanie materiałów promocyjnych oraz oferty Instytutu dostosowanych do wymagań, potrzeb oraz obszarów działalności podmiotów zewnętrznych;

              Koordynacja procesu obiegu dokumentów w procesie współpracy z partnerami zewnętrznymi;

              Koordynowanie współpracy Instytutu z podmiotami zewnętrznymi na wszystkich etapach realizacji projektów;

              Organizacja wydarzeń oraz koordynowanie udziału Instytutu w wydarzeniach zewnętrznych (konferencje, warsztaty, seminaria)

              Przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych, w tym na potrzeby innych jednostek Instytutu;

              Identyfikacja produktów i dobór efektywnej strategii wdrożeniowej.

Wymagania:

              Wykształcenie wyższe

              Min. 2 lata doświadczenia w obszarze koordynowania współpracy biznesowej

              Doświadczenie w opracowywaniu materiałów informacyjnych oraz promocyjnych

              znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

              znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office, szczególnie programu excel

              Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub innowacyjnych z funduszy krajowych (PARP, NCBR etc) i zagranicznych (ESA, UE)

Cechy osobowościowe:

              umiejętność analitycznego myślenia

              komunikatywność,

              umiejętność organizowania pracy własnej,

              umiejętność pracy w zespole,

              chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,

Oferujemy:

              zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie w wymiarze od ½ do całego etatu)

              miła i życzliwa atmosfera pracy

              atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, dofinansowanie do wypoczynku),

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

              CV i list motywacyjny,

              oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin składania ofert do dnia  12.06.2024r

Miejsce składania dokumentów: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa
Sekretariat IGiK (w godz. 7.30-15.30)
lub na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem Doradca ds. współpracy

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

1.       Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii, z siedzibą przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się:

-          listownie na ww. adres korespondencyjny,

-          pod nr tel.: +48 22 329 19 00,

-          za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.       Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych, a także na podstawie wyrażonej na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.       Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 3 lat po zakończonym procesie rekrutacji.

5.       Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji, w tym na inne stanowiska pracy.

6.       Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne i doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.       Na zasadach określonych w RODO, kandydatom ubiegającym się o pracę przysługuje prawo do: 

-          dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

-          cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-          wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

9.       Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10.   Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska pracy. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Centrum Geodezji i Geodynamiki

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Centrum Geodezji i Geodynamiki

Główny zakres obowiązków obejmuje:

 1. udział w pracach pomiarowych z wykorzystaniem grawimetrów absolutnych i względnych,
 2. opracowywanie wyników pomiarów grawimetrycznych,
 3. opracowywanie algorytmów i narzędzi umożliwiających automatyzację procesów przetwarzania i analizowania danych,
 4. przygotowywanie dokumentacji projektowej, przygotowywanie artykułów naukowych
 5. uczestnictwo w spotkaniach projektowych

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych lub ścisłych, z zakresu geodezji i kartografii, nauk o Ziemi i środowisku lub pokrewnych; dopuszcza się podjęcie pracy w trakcie trwania studiów – wymagany co najmnni3j licencjat lub tytuł zawodowy inżyniera,
 2. podstawowa umiejętność programowania ( np. Python, Matlab)
 3. podstawowa znajomość środowiska Linux lub Windows,
 4. mile widziana wiedza i doświadczenie z zakresu geodezji, geodezji fizycznej, grawimetrii, geofizyki
 5. gotowość do wyjazdów krajowych i zagranicznych na okres do dwóch tygodni
 6. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie branżowej literatury, czytania i tworzenia dokumentacji,
 7. umiejętność pracy ze skomplikowanymi urządzeniami pomiarowymi,
 8. czynne prawo jazdy kat. B

Cechy osobowościowe:

 1. umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia myślenia
 2. komunikatywność,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat
 2. elastyczny czas pracy (możliwość pracy zdalnej)
 3. miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
 4. pracę w międzynarodowych projektach
 5. gwarantowany rozwój zawodowy i naukowy przez udział w konferencjach i szkoleniach
 6. atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, dofinansowanie do wypoczynku),

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Termin składania ofert do dnia  10.06.2024r.  zgłoszenia prosimy przesyłać na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem Centrum Geodezji i Geodynamiki

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do sekretariatu Instytutu : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii, z siedzibą przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się:

-          listownie na ww. adres korespondencyjny,

-          pod nr tel.: +48 22 329 19 00,

-          za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych, a także na podstawie wyrażonej na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 3 lat po zakończonym procesie rekrutacji.
 4. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji, w tym na inne stanowiska pracy.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne i doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Na zasadach określonych w RODO, kandydatom ubiegającym się o pracę przysługuje prawo do: 

-          dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

-          cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-          wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
 2. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji mię

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska pracy. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W CENTRUM GEODEZJI I GEODYNAMIKI INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ADIUNKTA W CENTRUM GEODEZJI I GEODYNAMIKI INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII W WARSZAWIE

Działając na podstawie art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 218 z późn. zm.) Dyrektor Instytutu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
 • wiedza z zakresu geodezji fizycznej i modelowania pola siły ciężkości;
 • mile widziany własny pomysł na przygotowanie i złożenie wniosku na projekt badawczy w zakresie modelowania naziemnych pomiarów grawimetrycznych;
 • umiejętności i doświadczenie w programowaniu w jednym spośród następujacych języków: Python, C/C++, Matlab;
 • udokumentowane publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym z bazy Web of Science;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • gotowość do podróży służbowych w celu realizacji zadań Centrum na terenie Unii Europejskiej;
 • mile widziana aktywność naukowa na arenie międzynarodowej;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • czynne prawo jazdy kategorii B

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

 • życiorys naukowy obejmujący spis publikacji oraz informację o przebiegu pracy     zawodowej;
 • list motywacyjny zawierający kierunek rozwoju naukowego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Termin składania dokumentów: do dnia 22.03.2024 r.

Miejsce składania dokumentów: pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem Adiunkt Centrum Geodezji i Geodynamiki) w jednym pliku pdf. lub w sekretariacie Instytutu Geodezji i Kartografii ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, w godzinach
7:30-15:30

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do sekreteriatu Instytutu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, tel. 22 329 19 00 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 • Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia/stażu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ADIUNKTA W CENTRUM GEODEZJI I GEODYNAMIKI INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ADIUNKTA W CENTRUM GEODEZJI I GEODYNAMIKI INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII W WARSZAWIE

Działając na podstawie art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 218 z późn. zm.) Dyrektor Instytutu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • Posiadanie stopnia naukowego, co najmniej doktora w dziedzinie spójnej z działalnością Centrum;
 • Posiadanie wyższego wykształcenia stosownie do przedmiotu działań Centrum;
 • Posiadanie dorobku naukowego, a w szczególności posiadanie patentów;
 • Posiadanie doświadczenia wdrożeniowego;
 • Doświadczenie w zdobywaniu środków na badania oraz w zarządzaniu i realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • Umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi;
 • Wiedza i doświadczenie w dziedzinie geodezji i geodynamiki oraz dziedzinach pobocznych;
 • Aktywność naukowa na arenie krajowej oraz międzynarodowej;
 • Doświadczenie dydaktyczne;
 • Znajomość przynajmniej dwóch języków obcych w mowie i piśmie (w tym j. angielski).

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz posiadanie uprawnień w zakresie geodezji bądź obsługi bezzałogowych statków powietrznych stosowanych w geodezji bądź kartografii.;

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie;
 • Życiorys, z uwzględnieniem dorobku naukowego oraz list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie, w tym certyfikaty w zakresie zarządzania zespołem i posiadania umiejętności kierowniczych, jeżeli takowe kandydat posiada;
 • Dokumenty potwierdzające umiejętność zarządzania projektami badawczymi;
 • Wykaz publikacji;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Termin: dokumenty należy składać do dnia 12 marca 2024 r.

Miejsce: dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu mieszczącym się pod adresem: ul. Modzelewskiego 27 w Warszawie, p. 101 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, tel. 22 329 19 00 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia/stażu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.