Przedmiot działania

 

Przedmiot działania i kompetencje Instytutu Geodezji i Kartografii:

Instytut ma osobowość prawną; działa na podstawie przepisów o instytutach badawczych. Prowadzi badania i wykonuje prace aplikacyjne na potrzeby praktyki geodezyjnej i kartograficznej, administracji rządowej i samorządowej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, planowania przestrzennego i zarządzania.

Prace badawczo rozwojowe są podstawową formą działalności IGiK. W dużej części są one wykonywane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie działalności statutowej oraz projektów indywidualnych. Prace badawczo-rozwojowe są prowadzone w IGiK również na zlecenie innych instytucji i organizacji - krajowych, międzynarodowych i zagranicznych.

Oprócz prac badawczo-rozwojowych Instytut wykonuje na zasadach komercyjnych usługi badawcze oraz prace wdrożeniowe.


Główne kierunki działalności naukowej IGiK:

  • geodezja stosowana,
  • geodezja i geodynamika,
  • kartografia,
  • fotogrametria,
  • teledetekcja,
  • systemy informacji przestrzennej,
  • infrastruktura informacji przestrzennej,
  • kataster,
  • gospodarka przestrzenna,
  • projektowanie i budowa aparatury geodezyjnej.