Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN OPUS21

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN OPUS21

Instytut Geodezji i Kartografii (Centrum Geomatyki Stosowanej) ogłosił konkurs na dwa stypendia naukowe w projekcie badawczym: NCN OPUS21 pt.: „Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”.

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

a) jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;

b) jest uczestnikiem studiów doktoranckich;

c) jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Wymagania:

1. Studenci studiów pierwszego bądź drugiego stopnia na kierunkach technicznych, nauk o Ziemi i środowisku, nauk leśnych lub pokrewnych;

2. Doświadczenie w analizie danych przestrzennych wektorowych i rastrowych, dobra znajomość oprogramowania ArcGIS, QGIS;

3. Wiedza i doświadczenie w zakresie analizy danych teledetekcyjnych, w szczególności zobrazowań satelitarnych;

4. Mile widziana umiejętność programowania w języku Python, Matlab lub R;

5. Mile widziana znajomość algorytmów uczenia maszynowego;

6. Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie branżowej literatury i tworzenia dokumentacji (poziom B2/C1);

7. Motywacja do uczenia się, poszerzania kompetencji i pracy badawczej.

Opis zadania:

1. Badanie zależności między parametrami spektralnymi pochodzącymi z różnych zestawów danych satelitarnych, zaburzeniami kondycji drzewostanów oraz elementami meteorologicznymi;

2. Przygotowanie i analiza danych przestrzennych w tym danych satelitarnych z sensorów Sentinel-2 oraz Planet pod kątem stanu zdrowotnego lasów;

3. Praca z dużymi zbiorami danych;

4. Interpretacja i opracowanie wyników oraz udział w przygotowaniu artykułów naukowych;

5. Udział w spotkaniach projektowych i konferencjach naukowych.

Warunki zatrudnienia: Stypendium otrzymywane maksymalnie do 12 miesięcy w ramach realizacji grantu NCN.

Wynagrodzenie miesięczne: 2 500 PLN brutto. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem NCN dot. zwolnienia stypendium naukowego NCN z podatku dochodowego z dnia 30.12.2021 r.: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-12-30-stypendia-ncn-podatki

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad 2023 r.

Wymagane dokumenty:

 • CV z listą dotychczasowych osiągnieć naukowych, zawodowych i wyróżnień.
 • List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty należy przesłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem Stypendysta-CGS oraz do kierownika projektu dr hab. inż. Agaty Hościło, prof. IGIK na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: 31 października 2023 r.

Komisja skontaktuje się z najlepszymi kandydatami i zaprosi ich na rozmowę. Instytut Geodezji i Kartografii zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty.

Więcej o grancie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/525226-pl.pdf

Szczegóły konkursu dostępne na stronie NCN: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=222734

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO IGiK/1/2023 NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO IGiK/1/2023

NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Nazwa i adres:           Instytut Geodezji i Kartografii

ul. Zygmunta Modzelewskiego 27

02-679 Warszawa                                                                                     

Stanowisko:                Dyrektor

Imię i nazwisko wybranego kandydata:      Pan dr hab. inż. Michał Szota

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Koordynacji Projektów

Główny zakres obowiązków obejmuje:

 1. Obsługa prac naukowych, badawczych, rozwojowych:
  • pomoc w przygotowaniu wniosków do konkursów, wypełnianiu formularzy elektronicznych i wersji papierowych oraz wysyłanie gotowych wniosków do właściwych jednostek;
  • prowadzenie rejestru wniosków, archiwizowanie dokumentacji wnioskowej, rejestracja danych dot. realizowanych projektów w systemie informatycznym;
  • monitorowanie finansowej realizacji powierzonych projektów, uzgadnianie danych finansowych z działem FK, przygotowywanie części finansowej raportów okresowych i końcowych powierzonych projektów realizowanych w Instytucie;
  • wysyłanie ww. raportów do odpowiednich instytucji, audytorów, itp.
 2. Rejestracja czasu pracy w projektach:
  • rejestrowanie w systemie informatycznym miesięcznego czasu pracy pracowników w podziale na projekty, na podstawie kart czasu pracy i zestawień miesięcznych otrzymanych z zakładów działalności podstawowej IGiK,
  • prowadzenie dokumentacji zestawień miesięcznych i miesięcznych kart czasu pracy w projektach.
 3. Obsługa umów dotyczących prac komercyjnych wykonywanych w IGiK:
  • prowadzenie rejestru umów,
  • przygotowywanie i wystawianie faktur;
 4. Rejestracja wniosków zagranicznych delegacji pracowników IGiK;
 5. Rejestracja umów cywilno-prawnych w systemie informatycznym;
 6. Rejestracja faktur zakupowych w systemie informatycznym;
 7. Przygotowywanie danych do sprawozdań z działalności rocznej Instytutu i innych raportów dot. działalności IGiK;
 8. Przygotowywanie informacji o pracach podlegających prawu autorskiemu;
 9. Monitorowanie ogłoszeń i konkursów dot. projektów finansowanych z funduszy krajowych i unijnych;
 10. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonych.
 11. Uzupełnianie danych w systemie POLON

Wymagania:

 1. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 2. biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office, szczególnie programu excel
 3. mile widziane wykształcenie ekonomiczne lub podobne
 4. mile widziane doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku.

Cechy osobowościowe:

 1. umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu
 2. komunikatywność,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,
 6. wysoki poziom kultury osobistej.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie na pełny etat),
 2. miła i życzliwa atmosfera pracy w doświadczonym, dynamicznym zespole,
 3. atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, wczasy pod gruszą),

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.

Termin składania ofert do dnia 15.07.2023 roku.
Miejsce składania dokumentów:
Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa
Sekretariat IGiK (w godz. 7.30-15.30) lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego i pozostałych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem: nabór do Działu Koordynacji Projektów).

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 329 19 02, 22 329 19 09

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, tel. 22 329 19 00 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem http://www.igik.edu.pl/pl/Klauzula-informacyjna-RODO

Ogłoszenie IGiK/1/2023 o postępowaniu kwalifikacyjnym na Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii

1. Miejsce wykonywania pracy:                                              

Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK)

ul. Zygmunta Modzelewskiego 27

02-679 Warszawa

2. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii

3. Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii może być osoba, która:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 • posiada wiedzę na temat funkcjonowania instytutów badawczych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.4. Zakres zadań na stanowisku Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii:

 • ustalanie planów działalności instytutu;
 • realizacja polityki kadrowej;
 • zarządzanie mieniem i odpowiedzialność za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498);
 • odpowiadanie za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;
 • reprezentowanie instytutu;
 • tworzenie szkół doktorskich;
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej,
 • ustalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (po zaopiniowaniu przez radę naukową).


5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym
  o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 • koncepcja kandydata co do rozwoju Instytutu Geodezji i Kartografii (w wersji papierowej)
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii kandydat będzie zobligowany do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego
  o niekaralności);
 • oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • oświadczeniekandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z kandydowaniem na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii.6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia, należy składać w terminie do 22 czerwca 2023 r. do godz. 16.15 w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Kancelarii Ogólnej (od poniedziałku do piątku, godz. 8.15-16.15) albo przesyłać na adres:

MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii IGiK/1/2023 – nie otwierać”.

Decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 

7. Informacje o etapach postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest na podstawie zarządzenia nr 5 Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 10 lutego 2023 r. sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów
i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii
(Dz. Urz. MRiTech. poz. 5) i obejmuje:

 • weryfikację formalną zgłoszeń;
 • rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w przedmiocie:

-  kwalifikacji i kompetencji zawodowych kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii,

- wiedzy na temat zasad funkcjonowania instytutów badawczych,

- koncepcji kandydata co do rozwoju instytutu badawczego.

Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • Życiorys, list motywacyjny, koncepcje kandydata co do rozwoju Instytutu Geodezji i Kartografii oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą.
 • Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 • W przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Komisja przeprowadzająca postępowanie kwalifikacyjne, może zwrócić się do kandydatów o wyjaśnienie informacji zawartych w ofertach.
 • Po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną powołani, zostaną zniszczone.
 • Zgłoszenia kandydatów niespełniających wymogów formalnych oraz zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Na stronie internetowej Instytutu Geodezji i Kartografii (http://www.igik.edu.pl/pl) można zapoznać się
z informacjami i dokumentacją dotyczącą jego funkcjonowania.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/sprawozdania-finansowe-instytutow-badawczych) można zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi IGiK.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z naborem IGiK/1/2023

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 ze zm., dalej RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP. Wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w MRiT wysyłając informację na skrzynkę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498) oraz zarządzenia nr 5 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 lutego 2023 r. sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. Urz. MRiTech. poz. 5), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  tj. przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ministerstwem Rozwoju i Technologii przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat oraz
  nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji,ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną powołani na stanowisko Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii, dane osobowe będą przetwarzane do momentu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii informacji o powołaniu Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii, a następnie zniszczone.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).