Badanie rynku - usługa archiwizacji dokumentów

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi uporządkowania archiwum zakładowego i archiwizacji dokumentów.

Czytaj więcej...

Badanie rynku - usługa ochrony budynków

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi ochrony budynków Instytutu Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyniku postępowania Nr zamówienia KP-ZP/4/12

Nr zamówienia KP-ZP/4/12

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr KP-ZP/4/12 na „dostawę serwerów zarządzających infrastrukturą sieciową oraz bazą danych wraz z oprogramowaniem bazodanowym”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę serwerów zarządzających infrastrukturą sieciową oraz bazą danych wraz z oprogramowaniem bazodanowym.

Czytaj więcej...