ogłoszenie - nr zamówienia KP-ZP/5/11

Nr zamówienia KP-ZP/5/11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza przetarg nieograniczony na: „dostawę elementów składowych sieci i modernizację sieci komputerowej”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - w trybie zapytania o cenę na modernizację układu zasilania w pomieszczeniach laboratoryjnych Obserwatorium Borowa Góra.

ZAPROSZENIE

do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie (02-679), przy ul. Modzelewskiego 27 (dalej jako „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na modernizację układu zasilania w pomieszczeniach laboratoryjnych Obserwatorium Borowa Góra.

Czytaj więcej...

Udzielenie zamówienia publicznego nr KP-ZP/2a/11

Nr zamówienia KP-ZP/2a/11

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia nr KP-ZP/2a/11 na „opracowanie architektury systemu OGNIWO wraz ze specyfikacjami technicznymi dla sprzętu i oprogramowania”.

Czytaj więcej...

Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 1:
Czy dopuszczają Państwo możliwość złożenia oferty i podpisania umowy przez podmiot zwolniony z VAT?

Czytaj więcej...