Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie architektury systemu OGNIWO

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie architektury systemu OGNIWO wraz ze specyfikacjami technicznymi dla sprzętu i oprogramowania:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Nr KP-ZP/1/11 na „dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i akcesoriów komputerowych”.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - materiały eksploatacyjne

ZAPROSZENIE

do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Działając w imieniu Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie (02-679), przy ul. Modzelewskiego 27 (dalej jako „Zamawiający") zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na materiały eksploatacyjne do drukarek (Część I) i akcesoria komputerowe (Część II).

Czytaj więcej...