Badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok

Instytut Geodezji i Kartografii

ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

BADANIE RYNKU

Badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok
W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi badania sprawozdania finansowego Instytutu Geodezji i Kartografii za 2012 rok.

Czytaj więcej...

Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego OGNIWO, Nr zamówienia KP-ZP/3/12

 

Nr zamówienia KP-ZP/3/12

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr KP-ZP/3/12 na „wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego OGNIWO”.

Czytaj więcej...

Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego OGNIWO

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego OGNIWO.

Czytaj więcej...

Badanie rynku - wykonanie strony internetowej

Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

BADANIE RYNKU

Usługa opracowania strony internetowej
W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi opracowania strony internetowej.

Czytaj więcej...