Zapytanie ofertowe dotyczące "Wdrożenia programu Copernicus wśród przedstawicieli samorządów regionalnych poprzez zaangażowanie studentów"

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie publikuje zapytanie ofertowe dotyczące "Wdrożenia programu Copernicus wśród przedstawicieli samorządów regionalnych poprzez zaangażowanie studentów". Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - opis wyzwań