Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Centrum Geodezji i Geodynamiki

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko młodszego specjalisty w Centrum Geodezji i Geodynamiki

Główny zakres obowiązków obejmuje:

 1. udział w pracach pomiarowych z wykorzystaniem grawimetrów absolutnych i względnych,
 2. opracowywanie wyników pomiarów grawimetrycznych,
 3. opracowywanie algorytmów i narzędzi umożliwiających automatyzację procesów przetwarzania i analizowania danych,
 4. przygotowywanie dokumentacji projektowej, przygotowywanie artykułów naukowych
 5. uczestnictwo w spotkaniach projektowych

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych lub ścisłych, z zakresu geodezji i kartografii, nauk o Ziemi i środowisku lub pokrewnych; dopuszcza się podjęcie pracy w trakcie trwania studiów – wymagany co najmnni3j licencjat lub tytuł zawodowy inżyniera,
 2. podstawowa umiejętność programowania ( np. Python, Matlab)
 3. podstawowa znajomość środowiska Linux lub Windows,
 4. mile widziana wiedza i doświadczenie z zakresu geodezji, geodezji fizycznej, grawimetrii, geofizyki
 5. gotowość do wyjazdów krajowych i zagranicznych na okres do dwóch tygodni
 6. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie branżowej literatury, czytania i tworzenia dokumentacji,
 7. umiejętność pracy ze skomplikowanymi urządzeniami pomiarowymi,
 8. czynne prawo jazdy kat. B

Cechy osobowościowe:

 1. umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia myślenia
 2. komunikatywność,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat
 2. elastyczny czas pracy (możliwość pracy zdalnej)
 3. miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
 4. pracę w międzynarodowych projektach
 5. gwarantowany rozwój zawodowy i naukowy przez udział w konferencjach i szkoleniach
 6. atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, dofinansowanie do wypoczynku),

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Termin składania ofert do dnia  10.06.2024r.  zgłoszenia prosimy przesyłać na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem Centrum Geodezji i Geodynamiki

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do sekretariatu Instytutu : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii, z siedzibą przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się:

-          listownie na ww. adres korespondencyjny,

-          pod nr tel.: +48 22 329 19 00,

-          za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych, a także na podstawie wyrażonej na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 3 lat po zakończonym procesie rekrutacji.
 4. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji, w tym na inne stanowiska pracy.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne i doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Na zasadach określonych w RODO, kandydatom ubiegającym się o pracę przysługuje prawo do: 

-          dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

-          cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-          wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
 2. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji mię

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych przez Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska pracy. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.