KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W CENTRUM GEODEZJI I GEODYNAMIKI INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ADIUNKTA W CENTRUM GEODEZJI I GEODYNAMIKI INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII W WARSZAWIE

Działając na podstawie art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 218 z późn. zm.) Dyrektor Instytutu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
 • wiedza z zakresu geodezji fizycznej i modelowania pola siły ciężkości;
 • mile widziany własny pomysł na przygotowanie i złożenie wniosku na projekt badawczy w zakresie modelowania naziemnych pomiarów grawimetrycznych;
 • umiejętności i doświadczenie w programowaniu w jednym spośród następujacych języków: Python, C/C++, Matlab;
 • udokumentowane publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym z bazy Web of Science;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • gotowość do podróży służbowych w celu realizacji zadań Centrum na terenie Unii Europejskiej;
 • mile widziana aktywność naukowa na arenie międzynarodowej;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • czynne prawo jazdy kategorii B

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

 • życiorys naukowy obejmujący spis publikacji oraz informację o przebiegu pracy     zawodowej;
 • list motywacyjny zawierający kierunek rozwoju naukowego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Termin składania dokumentów: do dnia 22.03.2024 r.

Miejsce składania dokumentów: pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem Adiunkt Centrum Geodezji i Geodynamiki) w jednym pliku pdf. lub w sekretariacie Instytutu Geodezji i Kartografii ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, w godzinach
7:30-15:30

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do sekreteriatu Instytutu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, tel. 22 329 19 00 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 • Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia/stażu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych