OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ADIUNKTA W CENTRUM GEODEZJI I GEODYNAMIKI INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ADIUNKTA W CENTRUM GEODEZJI I GEODYNAMIKI INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII W WARSZAWIE

Działając na podstawie art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 218 z późn. zm.) Dyrektor Instytutu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Geodezji i Geodynamiki Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • Posiadanie stopnia naukowego, co najmniej doktora w dziedzinie spójnej z działalnością Centrum;
 • Posiadanie wyższego wykształcenia stosownie do przedmiotu działań Centrum;
 • Posiadanie dorobku naukowego, a w szczególności posiadanie patentów;
 • Posiadanie doświadczenia wdrożeniowego;
 • Doświadczenie w zdobywaniu środków na badania oraz w zarządzaniu i realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • Umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi;
 • Wiedza i doświadczenie w dziedzinie geodezji i geodynamiki oraz dziedzinach pobocznych;
 • Aktywność naukowa na arenie krajowej oraz międzynarodowej;
 • Doświadczenie dydaktyczne;
 • Znajomość przynajmniej dwóch języków obcych w mowie i piśmie (w tym j. angielski).

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz posiadanie uprawnień w zakresie geodezji bądź obsługi bezzałogowych statków powietrznych stosowanych w geodezji bądź kartografii.;

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie;
 • Życiorys, z uwzględnieniem dorobku naukowego oraz list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie, w tym certyfikaty w zakresie zarządzania zespołem i posiadania umiejętności kierowniczych, jeżeli takowe kandydat posiada;
 • Dokumenty potwierdzające umiejętność zarządzania projektami badawczymi;
 • Wykaz publikacji;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Termin: dokumenty należy składać do dnia 12 marca 2024 r.

Miejsce: dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu mieszczącym się pod adresem: ul. Modzelewskiego 27 w Warszawie, p. 101 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, tel. 22 329 19 00 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia/stażu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.