Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN OPUS21

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN OPUS21

Instytut Geodezji i Kartografii (Centrum Geomatyki Stosowanej) ogłosił konkurs na dwa stypendia naukowe w projekcie badawczym: NCN OPUS21 pt.: „Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”.

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

a) jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;

b) jest uczestnikiem studiów doktoranckich;

c) jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Wymagania:

1. Studenci studiów pierwszego bądź drugiego stopnia na kierunkach technicznych, nauk o Ziemi i środowisku, nauk leśnych lub pokrewnych;

2. Doświadczenie w analizie danych przestrzennych wektorowych i rastrowych, dobra znajomość oprogramowania ArcGIS, QGIS;

3. Wiedza i doświadczenie w zakresie analizy danych teledetekcyjnych, w szczególności zobrazowań satelitarnych;

4. Mile widziana umiejętność programowania w języku Python, Matlab lub R;

5. Mile widziana znajomość algorytmów uczenia maszynowego;

6. Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie branżowej literatury i tworzenia dokumentacji (poziom B2/C1);

7. Motywacja do uczenia się, poszerzania kompetencji i pracy badawczej.

Opis zadania:

1. Badanie zależności między parametrami spektralnymi pochodzącymi z różnych zestawów danych satelitarnych, zaburzeniami kondycji drzewostanów oraz elementami meteorologicznymi;

2. Przygotowanie i analiza danych przestrzennych w tym danych satelitarnych z sensorów Sentinel-2 oraz Planet pod kątem stanu zdrowotnego lasów;

3. Praca z dużymi zbiorami danych;

4. Interpretacja i opracowanie wyników oraz udział w przygotowaniu artykułów naukowych;

5. Udział w spotkaniach projektowych i konferencjach naukowych.

Warunki zatrudnienia: Stypendium otrzymywane maksymalnie do 12 miesięcy w ramach realizacji grantu NCN.

Wynagrodzenie miesięczne: 2 500 PLN brutto. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem NCN dot. zwolnienia stypendium naukowego NCN z podatku dochodowego z dnia 30.12.2021 r.: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-12-30-stypendia-ncn-podatki

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad 2023 r.

Wymagane dokumenty:

  • CV z listą dotychczasowych osiągnieć naukowych, zawodowych i wyróżnień.
  • List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty należy przesłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem Stypendysta-CGS oraz do kierownika projektu dr hab. inż. Agaty Hościło, prof. IGIK na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: 31 października 2023 r.

Komisja skontaktuje się z najlepszymi kandydatami i zaprosi ich na rozmowę. Instytut Geodezji i Kartografii zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty.

Więcej o grancie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/525226-pl.pdf

Szczegóły konkursu dostępne na stronie NCN: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=222734

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie (02-679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 27. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.