Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Koordynacji Projektów

Główny zakres obowiązków obejmuje:

 1. Obsługa prac naukowych, badawczych, rozwojowych:
  • pomoc w przygotowaniu wniosków do konkursów, wypełnianiu formularzy elektronicznych i wersji papierowych oraz wysyłanie gotowych wniosków do właściwych jednostek;
  • prowadzenie rejestru wniosków, archiwizowanie dokumentacji wnioskowej, rejestracja danych dot. realizowanych projektów w systemie informatycznym;
  • monitorowanie finansowej realizacji powierzonych projektów, uzgadnianie danych finansowych z działem FK, przygotowywanie części finansowej raportów okresowych i końcowych powierzonych projektów realizowanych w Instytucie;
  • wysyłanie ww. raportów do odpowiednich instytucji, audytorów, itp.
 2. Rejestracja czasu pracy w projektach:
  • rejestrowanie w systemie informatycznym miesięcznego czasu pracy pracowników w podziale na projekty, na podstawie kart czasu pracy i zestawień miesięcznych otrzymanych z zakładów działalności podstawowej IGiK,
  • prowadzenie dokumentacji zestawień miesięcznych i miesięcznych kart czasu pracy w projektach.
 3. Obsługa umów dotyczących prac komercyjnych wykonywanych w IGiK:
  • prowadzenie rejestru umów,
  • przygotowywanie i wystawianie faktur;
 4. Rejestracja wniosków zagranicznych delegacji pracowników IGiK;
 5. Rejestracja umów cywilno-prawnych w systemie informatycznym;
 6. Rejestracja faktur zakupowych w systemie informatycznym;
 7. Przygotowywanie danych do sprawozdań z działalności rocznej Instytutu i innych raportów dot. działalności IGiK;
 8. Przygotowywanie informacji o pracach podlegających prawu autorskiemu;
 9. Monitorowanie ogłoszeń i konkursów dot. projektów finansowanych z funduszy krajowych i unijnych;
 10. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonych.
 11. Uzupełnianie danych w systemie POLON

Wymagania:

 1. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 2. biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office, szczególnie programu excel
 3. mile widziane wykształcenie ekonomiczne lub podobne
 4. mile widziane doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku.

Cechy osobowościowe:

 1. umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu
 2. komunikatywność,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,
 6. wysoki poziom kultury osobistej.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie na pełny etat),
 2. miła i życzliwa atmosfera pracy w doświadczonym, dynamicznym zespole,
 3. atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, wczasy pod gruszą),

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.

Termin składania ofert do dnia 15.07.2023 roku.
Miejsce składania dokumentów:
Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa
Sekretariat IGiK (w godz. 7.30-15.30) lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego i pozostałych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem: nabór do Działu Koordynacji Projektów).

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 329 19 02, 22 329 19 09

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, tel. 22 329 19 00 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem http://www.igik.edu.pl/pl/Klauzula-informacyjna-RODO